مجموعه آتش دزد


مجموعه آتش دزد

توضیحات:

در جلد اول این کتاب می‌خوانیم: پرومتیوس زنجیرهای پاره شده را به کناری پرت کرد و زیر لب گفت: شاید اصلا در دنیای دیگری مخفی شدم. پرومتیوس ایزدی یونانی بود و همیشه در حال فرار، جرمش؟ دزدیدن آتش از زئوس و بخشیدن آن به انسان‌ها، مجازاتش؟ پرنده ای غول آسا جگرش را بیرون بکشد. در جلد دوم این کتاب می‌خوانیم: من از توپ شلیک می‌شدم و روی طناب راه می‌رفتم. من و پدرم خیال نداشتیم بالن را از شهر عدن فرود بیاوریم، اما این فوق‌العاده‌ترین ورود در تمام عمرمان بود. جمعیت زیادی به تماشای کارناوال خطر ما می‌آمدند. اما تا وقتی پرومتیوس را ندیده بودم چیزی از خطر واقعی نمی‌دانستم. در جلد سوم این کتاب می‌خوانیم: با دشمنت روبه‌رو شو و هرگز نشان نده که ترسیده ای. من و مامان در سال 1785 در شهر عدن می‌گشتیم و داروی جادویی‌مان را نمایش می‌دادیم. همه دارو را می‌خریدند و اوضاع رو به راه بود تا این که سر و کله پرومتیوس پیدا شد. ایزدی یونانی بود که از چنگ عقاب انتقام‌جو می‌گریخت. فکرش را بکنید وقتی زئوس از آسمان فرود آمد و مرا درگیر جنگ با هفت هیولای هولناک یونانی کرد، چه به روزم آمد.

نویسنده: تری دیری

تعداد جلد: 3 جلدی

شماره شابک: 9789643695873

قیمت:  57,000 تومان